Veelgestelde vraag: Is het Klinefelter syndroom ook in de hielprikscreening opgenomen?

Nee. Op dit moment is de screening op chromosomale afwijkingen zoals Klinefelter syndroom niet opgenomen in de hielprik. De vraag of chromosomale afwijkingen zoals Klinefelter syndroom in de hielprik kan worden opgenomen is ook geen eenvoudige. De vraag raakt aan ethische kwesties, maar ook praktische zaken spelen een rol.