Veelgestelde vraag
PDD-NOS komt vaak voor bij kinderen met Klinefelter syndroom. Wat zijn de kenmerken van PDD-NOS?

Kinderen met PDD-NOS kunnen opvallen door:

- onhandig en angstig gedrag in sociale situaties
- weinig begrip en gebruik van nonverbale signalen (oogcontact, gelaatsexpressie, lichaamshouding)
- het niet of nauwelijks leren van sociale ervaringen
- het ontbreken van wederkerigheid in het contact
- een eenzame, gesloten indruk te maken
- zich angstig te tonen voor veranderingen
- fanatiek vast te houden aan bepaalde routines
- zich koppig en driftig te uiten (ingegeven door angst)
- een eenzijdige belangstelling tonen
- rigide en dwangmatige gedragspatronen te ontwikkelen
- overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels
- of juist weinig gevoeligheid voor geluiden, beelden, temperaturen of aanrakingen
- een trage taalontwikkeling
- eigenaardig ouwelijk taalgebruik
- taal in alle gevallen letterlijk nemen
- een onhandige, stijve motoriek

Deze kenmerken hoeven niet bij alle kinderen met PDD-NOS voor te komen. Kinderen met PDD-NOS kunnen onderling sterk verschillen in de ernst van de kernproblemen en het aantal en de ernst van de bijkomende problemen.

Bron: balansdigitaal.nl

Ook interessant