Veelgestelde vraag: Hoe ga je om met vriendjes en moeite met initiatief nemen?

Daarvoor kun je het boek ‘Wat wijzer voor de vrije tijd’ gebruiken. Een speciaal ingebonden A4-boek dat het kind een vaste denkstrategie aanreikt om, juist op momenten waarop het niet weet wat het moet doen, een activiteit te kunnen kiezen. Door steeds dezelfde denkstappen te herhalen maakt het kind zich deze denkstrategie eigen, waardoor het zelfstandig activiteiten kan kiezen. www.graviant.eu