Veelgestelde vraag
Word je met hyperthyreoïdie geboren?

Nee, meestal ontstaat een te snel werkende schildklier op de kinder- of tienerleeftijd. We spreken dan van verworven hyperthyreoïdie. Meestal krijg je het door een auto-immuunreactie waarbij je lichaam stimulerende antistoffen aanmaakt tegen de TSH-receptor waardoor je schildklier sneller gaat werken (de ziekte van Graves). Andere, minder vaak voorkomende oorzaken zijn: hashitoxicose, een (sub)acute schildklierontsteking, toxisch multinodulair struma of enkele schildklierknobbels, een beschadigde schildklier door bestraling of verwonding, een overgestimuleerde schildklier door een teveel aan jodium of een probleem met de hypofyse (hypofyseadenoom).

Ook interessant