Cyanotische hartafwijking

Een cyanotische hartafwijking is een hartafwijking met blauwverkleuring. Bij een cyanotische hartafwijking ls er een gemengde circulatie, waarbij de grote en kleine circulatie niet meer gescheiden zijn. Hierdoor vermengt zich zuurstofrijk met zuurstofarm bloed.

Het bloed dat wordt rondgepompt heeft te weinig zuurstof (de zuurstofverzadiging is lager). Hierdoor is bij het kind een grauwe kleur of zelfs blauwverkleuring te zien van bijvoorbeeld de tong, het mondslijmvlies en de handpalmen, en soms heeft zelfs het kind over zijn hele lichaam een grauwe kleur.

Bij een niet-cyanotische hartafwijking mengt het zuurstofrijke bloed zich niet met het zuurstofarme bloed. Er is dan ook geen uitwendige verkleuring zichtbaar.

Zoekresultaten voor "Cyanotische hartafwijking" op de Cyberpoli

Hartenkinderen