Ziekte van Takayasu

Bij de zeldzame ziekte van Takayasu is de wand van de grote lichaamsslagader (aorta) ontstoken, of de grote vertakkingen van de aorta. De ontsteking duurt vaak lang waardoor je een vernauwing (stenose) of verwijding (aneurysma) van je bloedvaten kunt krijgen en het bloed niet goed kan doorstromen.

Jeugdreuma e.a.

Onder cyberpoli Jeugdreuma vallen een aantal (systemische) auto-immuunziekten. Juveniele idiopathische artritis (JIA) of jeugdreuma komt het meest voor. Maar ook over juveniele dermatomyositis (JDM), sclerodermie, MCTD, SLE (Systemische Lupus Erythematosus) en systemische vasculitis (bijvoorbeeld Kawasaki, Henoch Schonlein en Wegener) is veel informatie te vinden.

Ga naar de Jeugdreuma e.a. poli

Jeugdreuma e.a.

Zoekresultaten voor "Ziekte van Takayasu" op de Cyberpoli

Jeugdreuma e.a.