Veelgestelde vraag
Hoe wordt AML-AMKL behandeld?

Bij verdenking op leukemie wordt doorverwezen naar een kinderoncologisch centrum voor lichamelijk onderzoek en een beenmergpunctie. Als de diagnose AML-M7 is gesteld, is er een apart behandelprogramma, speciaal voor dit type leukemie bij kinderen met Downsyndroom. De doses van de medicijnen (chemotherapie) is lager. De reactie op behandeling is meestal goed.

Ook interessant