Veelgestelde vraag
Zijn er nog speciale regelingen voor kinderen met een geestelijke en lichamelijke beperking?

Ja die zijn er. Zo is er een vergoeding voor luiers.
Voor ouders met een kind boven de drie jaar dat nog luiers nodig heeft, is het in veel gevallen mogelijk deze vergoed te krijgen van de ziektekostenverzekering. Een aantal verzekeringen vergoedt incontinentiemateriaal als het gaat om incontinentie die niet bij de normale ontwikkeling hoort. Informeer bij je verzekeringsmaatschappij welke mogelijkheden er zijn en wat de voorwaarden zijn.
Ook is er een tegemoetkoming voor ouders van een gehandicapt kind (TOG).
Een gehandicapt kind heeft vaak extra zorg nodig. Woont je kind thuis, dan kun je in sommige gevallen in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Ouders van thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG). De Sociale Verzekerings Bank (SVB) keert de tegemoetkoming uit. Meer informatie lees je op: www.svb.nl

Om mantelzorgers te bedanken kun je via de SVB een mantelzorgcomplimenten geven. Dit is een financieel steuntje in de rug voor mantelzorgers. Meer informatie:www.svb.nl.
 
Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak extra kosten. Zoals dieetkosten of de kosten voor speciaal vervoer. Daarom geeft de overheid hun een vergoeding via de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG). De WTCG biedt ook financiële ondersteuning aan ouderen en arbeidsongeschikten. De regeling zal in de toekomst wijzigen en mogelijk verdwijnen. Meer informatie kun je vinden op de website van de rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-wtcg

Ook interessant