Veelgestelde vraag
Zijn er nog speciale regelingen voor kinderen met een geestelijke en lichamelijke beperking?

Ja die zijn er. Zo is er een vergoeding voor luiers.
Voor ouders met een kind boven de drie jaar dat nog luiers nodig heeft, is het in veel gevallen mogelijk deze vergoed te krijgen van de ziektekostenverzekering. Een aantal verzekeringen vergoedt incontinentiemateriaal als het gaat om incontinentie die niet bij de normale ontwikkeling hoort. Informeer bij je verzekeringsmaatschappij welke mogelijkheden er zijn en wat de voorwaarden zijn.

Per 1 januari 2015 is de Tegemoetkoming voor ouders van gehandicapte kinderen (TOG) vervallen. Deze tegemoetkoming was voor kinderen die extra zorg nodig hadden door een ziekte of handicap. De TOG is vanaf 1 januari 2015 opgenomen in de kinderbijslag. Vanaf deze datum kunnen thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben tweemaal kinderbijslag krijgen. Dat is het geval bij kinderen die 3 jaar of ouder zijn en jonger dan 18 jaar, je kind woont bij thuis en je kind heeft intensieve zorg nodig. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft hierover een advies af. Dit is het CIZ-advies.
Op www.zorghulpatlas.nl kun je er meer over lezen.

Om mantelzorgers te bedanken kun je via de gemeente een mantelzorgcompliment aanvragen. Gemeenten beslissen zelf over de vorm van het mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment wordt ook wel mantelzorgwaardering of mantelzorgvergoeding genoemd. De voorwaarden voor het mantelzorgcompliment kunnen per gemeente verschillen. Gemeenten zijn in ieder geval verplicht om dit jaarlijkse blijk van waardering in een verordening te regelen.

Mensen met een chronische ziekte of een handicap hebben vaak extra kosten. Zoals dieetkosten of de kosten voor speciaal vervoer of de extra kosten die arbeidsongeschikten maken als gevolg van een ziekte of handicap. Daarom geeft de overheid hun een vergoeding. De Tegemoetkoming arbeidsongeschikten (voorheen Wtcg) is onderdeel van de WAO, WIA, Wajong en WAZ. De hoogte van het bedrag wordt vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sinds 1 januari 2016 biedt de gemeente ondersteuning op maat aan chronisch zieken, arbeidsongeschikten, gehandicapten en ouderen. Dit gebeurt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de bijzondere bijstand.

Wil je ondersteuning op maat krijgen van de gemeente, bijvoorbeeld omdat je chronisch ziek bent of omdat je een handicap hebt? Dan kun je je het beste bij je gemeente aanmelden. Wil je ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), dan moet de gemeente onderzoek doen naar jouw persoonlijke situatie. Op basis van dit onderzoek bepaalt de gemeente of je wel of geen ondersteuning krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning.
Mocht je geen recht hebben op ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning, dan betekent dit niet dat je geen financiële tegemoetkoming krijgt. Je kunt je namelijk ook bij de gemeente melden om ondersteuning te krijgen via de bijzondere bijstand. Ook daar zijn bepaalde voorwaarden voor opgesteld.

update december 2023

Ook interessant