Veelgestelde vraag
Wat is Leespraat?

Leespraat is ontwikkeld door de stichting SCOPE. Scope staat voor het Stimuleren van de Communicatieve en Cognitieve Ontwikkeling van de doelgroep, als ook het bevorderen van hun Participatie en Emancipatie.
Stichting Scope biedt kinderen en ouders perspectief op ontwikkeling met behulp van een mediërende opvoedingsstijl, early intervention en ontwikkelingsgericht onderwijs.
Kinderen met Downsyndroom hebben bijna allemaal belemmeringen op het gebied van de spraakontwikkeling. Het begrijpen loopt relatief sterk voor op het praten.
De ontwikkeling van het praten wordt bemoeilijkt door problemen met het gehoor en met het auditief (via horen) verwerken van informatie. Het visuele kanaal functioneert echter doorgaans veel beter.

In plaats van het leren lezen via het spellen van woorden, zoals gebruikelijk in groep 3 van de basisschool, leren kinderen direct de hele woorden herkennen. Ze zien het in eerste instantie net zoals ze een plaatje herkennen. Je neemt hiervoor woorden uit de belevingswereld van het kind.
Als een kind circa 50 woorden kent kan het al een eigen gemaakt boekje lezen. Vanaf dat punt kan stapsgewijs naar een meer analytische benadering toe gewerkt worden.
Het kind leert beginletters herkennen en ziet overeenkomsten tussen lettergrepen en andere woorddelen. Op deze manier leert het geleidelijk aan ook nieuwe woorden lezen.
Deze en meer informatie lees je op de website: www.stichtingscope.nl/index.php/leespraat

Ook interessant