Veelgestelde vraag
Wordt er naast het Downsyndroom nog gescreend op andere chromosomale afwijkingen?

Ja, het aantal chromosomen van chromosoom 13, 18 en 21 wordt bepaald. Een extra chromosoom (trisomie) 13 leidt tot het Patau syndroom, een ernstige chromosomale afwijking die gepaard gaat met diverse ernstige lichamelijk afwijkingen die doorgaans niet met het leven verenigbaar zijn. Trisomie 18 leidt tot het Edwards syndroom, eveneens een ernstige chromosomale afwijking die gepaard gaat met diverse ernstige lichamelijk afwijkingen. Ook dit syndroom leidt doorgaans tot vroegtijdig overlijden door de ernst van de afwijkingen. Tevens worden de geslachtschromosomen geanalyseerd zodat duidelijk wordt of de foetus van mannelijk of vrouwelijk geslacht is.
Andere chromosomale afwijkingen worden niet onderzocht.

Ook interessant