Schoolbeleid omtrent diabetes in Kentucky, USA, onder vuur

 • Avatar van Roesja
  Roesja
  op 2 februari 2008
  Schoolbeleid omtrent diabetes in Kentucky, Amerika, onder vuur

  De medische wetenschap heeft vele nieuwe middelen gebracht om jonge mensen met diabetes zo goed mogelijk met deze aandoening om te kunnen laten gaan, maar sommige scholen in Kentucky werken leerlingen tegen om deze middelen te kunnen gebruiken. Dit zei een woordvoerder van de American Diabetes Association op een congres in Lexington.

  Zo is het op veel scholen in Kentucky niet toegestaan om in de klas de bloedglucosewaarde te meten. Ook blijkt er een tekort te zijn aan medewerkers die de leerlingen met diabetes kunnen begeleiden wanneer er geen schoolverpleegkundige aanwezig is. Andere scholen in Kentucky zorgen niet voor dergelijke zorg bij uitstapjes of buitenschoolse activiteiten, waardoor de leerlingen met diabetes worden beperkt in hun mogelijkheden om met de rest mee te kunnen doen.

  Het is echter geen probleem dat zich alleen in Kentucky voordoet. Andere sprekers op het congres zeiden dat het schoolbeleid in veel Staten hun leerlingen met diabetes hinderen bij het onder controle houden van hun aandoening. "Maar kinderen kunnen hun diabetes niet aan de kant zetten wanneer zij naar school gaan."

  Gemiddeld 267.000 volwassenen in Kentucky hebben diabetes en nog eens 109.000 hebben het terwijl zij dit niet weten. Het aantal jonge mensen met diabetes in Kentucky neemt de laatste jaren ook steeds toe. Dit is grotendeels te wijten aan de slechte voedingsgewoonten, gebrek aan lichaamsbeweging en overgewicht.

  Er wordt al actie ondernomen om de omstandigheden op scholen voor leerlingen met diabetes te verbeteren, maar er moet meer gebeuren. Zo moet het leerlingen worden toegestaan zelf in de klas hun bloedglucosewaarde te meten, in plaats van naar de schoolverpleegkundige te moeten lopen zodat deze dat voor hen doet.
  18 januari 2008, diabetesweb