Veelgestelde vraag
Welke behandelmogelijkheden voor gastro-oesofageale reflux zijn er?

Zoals hierboven geschetst is gastro-oesofageale reflux in principe een gezond verschijnsel waar baby’s overheen groeien. Wel zijn er manieren om het spugen te verminderen.

  1. Houdingsadviezen: door de baby een halfuur na de voeding rechtop te houden of in een wipstoeltje te zetten, wordt voorkomen dat de voeding omhoog komt waardoor de baby minder kans heeft op spugen.
  2. Indikken: de voeding kan worden ingedikt met Johannesbroodpitmeel (Nutriton) zodat de voeding minder makkelijk vanuit de maag naar de slokdarm terugstroomt. Nadelen van Nutriton zijn een hoger risico op darmkrampen en moeizame ontlasting (zowel dunnere ontlasting als verstopping/obstipatie zijn beschreven).

Slechts zeer zelden is het nodig om medicatie te starten in verband met refluxziekte. Deze medicatie is erop gericht het maagzuur minder zuur te maken zodat de slokdarmwand niet geïrriteerd raakt als het maagzuur terug de slokdarm instroomt. Het is belangrijk je te realiseren dat het spugen hierdoor vaak niet minder wordt. Het starten van medicatie wordt altijd in overleg met uw behandelend arts gedaan. Wanneer de medicatie na 4-8 weken niet het gewenste effect heeft, dan is het advies om deze medicatie in overleg met de behandelend arts weer laagdrempelig te staken.

Ook interessant