Record aantal pollen in de lucht in april

Door Roesja van Doorn op 1 mei 2011

niesApril 2011 heeft een record aantal boompollen in de lucht gebracht. Bij de pollentellingen door het Pollenteam van het Elkerliekziekenhuis in Helmond is zelfs het aantal van 1600 Eikenpollen geteld naast honderden andere pollen per m3 lucht op diezelfde aprildag. Ze hebben nooit eerder zo’n grote variëteit aan boompollen geteld als in de afgelopen periode.
Heb jij last van de pollen?
Op www.pollennieuws.nl kun je kijken wanneer welke pol in de lucht zweeft en deze website heeft ook een app voor je iPhone!