Je stelt je vraag aan Wim Helbing

  • 3
  • 4
avatar

Wim Helbing

Kindercardioloog

Ik ben Wim Helbing, kindercardioloog in het Sophia Kinderzkh Erasmus MC in Rotterdam. Ik ben vader van 3 kinderen. In m’n vrije tijd doe ik veel aan sport, o.a. wedstrijdroeien. Als kindercardioloog houd ik me bezig met de behandeling van hartafwijkingen bij kinderen. Om vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden doen we ook wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld over hoe je hartfalen bij kinderen zo goed mogelijk kunt herkennen en behandelen, maar ook naar het effect van sport op het hart bij kinderen met een hartafwijking. Meestal zijn die hartafwijkingen aangeboren, domme pech dus. Je hebt er vast vragen over, af en toe. Mijn collega’s en ik proberen die zo goed mogelijk te beantwoorden, b.v. via de cyberpoli! We kunnen je dan bijvoorbeeld uitleggen wat je wel en niet mag met een aangeboren hartafwijking, wat voor medicijnen er zijn of wat je tegen je omgeving kunt zeggen als je vragen over je hart krijgt.

Klik op de knop verder naar voorbeeld als je klaar bent.