Veelgestelde vraag
Wat is een ventrikeltachycardie?

Bij ventrikeltachycardie (komt maar weinig voor) wordt de te snelle hartslag veroorzaakt door het te snel kloppen van de kamers. Gelukkig wordt een ventrikeltachycardie meestal goed verdragen, maar soms kan het te snel samentrekken van de kamers tot ernstige klachten leiden. Dit komt omdat bij een snelle ventrikeltachycardie de kamers zo snel samentrekken, dat er geen tijd meer is voor het vullen van de kamers met bloed. Hierdoor wordt het bloed niet goed meer rondgepompt. De hersenen kunnen dan een tekort aan zuurstof krijgen waardoor ze minder goed werken. Hierdoor kan duizeligheid ontstaan, het bewustzijn kan verminderen en je kunt zelfs het bewustzijn verliezen (dit heet syncope).
Bij het lange QT-syndroom kan ook een ventrikeltachycardie optreden. Het lange QT-syndroom is een ritmestoornis die familiair en overerfelijk is. Bij niet behandelen kan dit leiden tot plotseling overlijden. Een ventrikeltachycardie wordt het vaakst gezien bij kinderen met een aangeboren hartafwijking of als eerste teken van bijvoorbeeld cardiomyopathie of myocarditis en bij erfelijke ritmestoornissen.

Ook interessant

Jouw antwoord nog niet gevonden?

Op de Cyberpoli kan je jouw vraag stellen aan een deskundige!

Stel je vraag

Opvolgende vragen

Andere categorieën