Veelgestelde vraag
Met wie kun je spreken als een vermoeden bestaat van ASS?

Als er signalen zijn dat je ASS hebt, is het belangrijk om dit te bespreken met iemand die verstand heeft van ontwikkelingsproblematiek bij kinderen, zoals een jeugdarts of huisarts. Onderwerpen van gesprek zijn o.a. de zorgen die jullie hebben, het verloop van je ontwikkeling, je gezin en je omgeving, je familie, je vrijetijdsbesteding en andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn.

De volgende vaardigheden en kenmerken worden uitvoerig besproken:
  • je sociale vaardigheden (maak je oogcontact, kun je vriendschapen met leeftijdsgenoten aangaan en onderhouden, houd je rekening met gevoelens van anderen),
  • je communicatieve vaardigheden (bv. kun je een wederkerig gesprek voeren over verschillende onderwerpen, gebruik je humor en begrijp je het, hoe praat je),
  • je interesses (bv. heb je beperkte interesses voor specifieke onderwerpen),
  • je gedragspatronen (bv. hoe reageer je op veranderingen en regels) en je activiteitenpatroon (bv. gebruik je vaste patronen die je steeds herhaalt),
  • je verwerking van zintuiglijke prikkels zoals licht, geluid, huidsensaties, geur en smaak.

Er wordt ook gekeken naar je lichamelijk ontwikkeling. Soms is aanvullend onderzoek nodig om te weten of je goed kunt horen of zien, ook je neurologische ontwikkeling wordt nagekeken.

Ook interessant