Veelgestelde vraag
Hoe is het verloop van de ziekte CF?

Over het verloop van CF kunnen we geen voorspellingen doen. De ziekte verloopt voor bijna iedereen anders. Ook de ernst van de klachten en de daarmee samenhangende levensverwachting kunnen heel erg verschillen. De levensverwachting is de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit komt door betere medische zorg en doordat de ziekte steeds vroeger wordt ontdekt. En hoe eerder met de behandeling wordt begonnen, hoe beter.
Al met al worden de toekomstverwachtingen steeds beter. Zestig jaar geleden werd iemand met CF niet ouder dan 7 jaar. De gemiddelde levensverwachting is door de betere behandeling nu gestegen tot boven de dertig jaar. En de grens is gelukkig nog lang niet bereikt.
In deze grafiek zie je 9 verschillende groepen patiënten die geboren zijn tussen 1950 en 1989. De grafiek laat zien dat de verwachte overleving van CF patiënten steeds hoger wordt, met andere woorden, de kinderen die nu met CF geboren worden, zullen ouder worden dan de kinderen die 20 jaar geleden geboren zijn.

Ook interessant

Jouw antwoord nog niet gevonden?

Op de Cyberpoli kan je jouw vraag stellen aan een deskundige!

Stel je vraag

Opvolgende vragen

Andere categorieën