Veelgestelde vraag: Hoe verloopt de seksuele ontwikkeling?

Bij jongens en meisjes met Downsyndroom verloopt de seksuele ontwikkeling gelijk aan die van leeftijdsgenoten, al is enige vertraging mogelijk. Wel zijn bijna alle jongens onvruchtbaar, de meisjes zijn meestal wel vruchtbaar.