Veelgestelde vraag
Hebben alle kinderen met Down een verstandelijke ontwikkelingsachterstand?

Vrijwel alle kinderen met Downsyndroom hebben een verstandelijke ontwikkelings-achterstand met een verminderde intelligentie. Daardoor zijn ook bepaalde vaardigheden (waaronder communicatieve en sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, probleemoplossend vermogen, lezen en schrijven) minder goed ontwikkeld. De mate van de verstandelijke ontwikkeling wordt uitgedrukt in IQ (intelligentiequotiënt), maar dat kan pas op een bepaalde leeftijd worden beoordeeld. Tot die tijd wordt gesproken van een globale ontwikkelingsachterstand. Als het IQ is gemeten (wat niet altijd gemakkelijk is), kan de ontwikkelingsachterstand mild, matig, ernstig of volledig/totaal zijn. Kinderen met Downsyndroom hebben meestal een milde tot matige ontwikkelingsachterstand.

Ook interessant

Jouw antwoord nog niet gevonden?

Op de Cyberpoli kan je jouw vraag stellen aan een deskundige!

Stel je vraag

Opvolgende vragen

Andere categorieën