Veelgestelde vraag: Wat is een status epilepticus?

Een status epilepticus is een epileptische aanval die langer duurt dan vijf minuten en niet uit zichzelf stopt of meerdere aanvallen vlak na elkaar zonder dat je tussendoor bij bewustzijn komt.

Relevante medische informatie