Veelgestelde vraag
Wat is de definitie van epilepsie?

We spreken van epilepsie als
  • er geen andere verklaring is voor een epileptische aanval, zoals een hersenvliesontsteking, koorts of een verstoorde stofwisseling (bijvoorbeeld hoge bloedsuiker);
  • je meer dan één epileptische aanval (zowel spontaan als opgewekt door een prikkel zoals lichtflitsen) hebt gehad met een minimale pauze van vierentwintig uur;
  • of als je één epileptische aanval (zowel spontaan als opgewekt door een prikkel zoals lichtflitsen) hebt gehad én een grote kans hebt op een tweede aanval in de komende jaren (bijvoorbeeld als je epileptische afwijkingen op je eeg hebt).

Ook interessant