Hoe vaak komt hoofdpijn voor?

Hoofdpijn komt bij kinderen en jongeren vaak voor. Zo’n 60% heeft er wel eens last van. Hoe ouder het kind, hoe vaker hoofdpijn voorkomt. Op de leeftijd van achttien jaar heeft 90% wel eens hoofdpijn gehad. Onderzoek laat zien dat één op de vijf kinderen tussen de vier en achttien jaar de laatste twaalf maanden regelmatig hoofdpijn had. Langdurige hoofdpijn komt ook voor.

Zo’n 1,5% van de kinderen tussen de twaalf en veertien jaar heeft meer dan vijftien dagen per maand last van hoofdpijn. Onder de twaalf jaar komt hoofdpijn evenveel voor bij meisjes als bij jongens. Daarboven komt hoofdpijn vaker voor bij meisjes. Als hoofdpijn voorkomt in je naaste familie, heb je er zelf ook meer kans op.

Is hoofdpijn bij kinderen een veelvoorkomende klacht?

Hoofdpijn zit zelfs voor algemeen kinderartsen in de top drie van verwijzingen: buikpijn, hoofdpijn en vermoeidheid. Als kinderneuroloog zie ik ze nog vaker omdat ik ook kinderen met meer complexe hoofdpijn zie. Ongeveer een kwart van de kinderen op de basisschool en de middelbare school heeft twee keer per week of vaker hoofdpijn. Dat is enorm veel. De meeste kinderen gaan er niet mee naar het ziekenhuis. Veel mensen denken dat een kind geen hoofdpijn hoort te hebben, maar het komt echt ontzettend veel voor.

Nynke Doornebal is kinderarts en kinderneuroloog in het Martini Ziekenhuis. Zij ziet veel kinderen en jongeren met hoofdpijn.

Hoeveel kinderen, jongeren en jongvolwassenen zie jij met hoofdpijn?

Per jaar ongeveer tussen de tweehonderd en driehonderd patiënten. In ons ziekenhuis hebben we een multidisciplinaire hoofdpijnstraat voor kinderen. Daar zien we vooral kinderen die doorverwezen worden met reeds langdurige hoofdpijn, waarbij er mogelijk meerdere factoren een rol spelen. Ik zie de kinderen samen met de kinderarts, de medisch psycholoog en de kinderfysiotherapeut in een zogenaamde carrousel. De kinderen circuleren dan in één ochtend langs de verschillende behandelaars. Het mooie daarvan is dat we dan aan het einde van de ochtend vaak een goed idee hebben over de hoofdpijn: wat is de oorzaak, wat voor soort hoofdpijn is het, wat zijn bijkomende of onderhoudende factoren? Daarna kunnen we dan een goed beleid maken wat betreft behandeling, begeleiding of eventueel verdere diagnostiek. Deze hoofdpijnstraat hebben we één keer per maand.

Dr. Zwany Metting, voorheen kinderneuroloog en neuroloog in het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Nu neuroloog bij Sein, Zwolle.