Veelgestelde vraag: Hoe vaak komt juveniele dermatomyositis (JDM) voor?

De ziekte juveniele dermatomyositis komt zelden voor (0,0003 tot 0,0004%), op een miljoen kinderen hebben drie tot vier kinderen dermatomyositis. In Nederland zijn dat er ongeveer vijftig. De ziekte komt iets vaker voor bij meisjes dan bij jongens en begint meestal tussen het vijfde en zevende jaar of aan het begin van de puberteit, rond de 13-15 jaar.