Hereditaire sferocytose

Hereditaire sferocytose is een erfelijke bloedaandoening, dat betekent dat je ermee geboren wordt. Je rode bloedcellen hebben een afwijkende vorm, en dat kan klachten geven.

Hereditaire sferocytose is een erfelijke bloedaandoening, dat betekent dat je ermee geboren wordt. Je rode bloedcellen hebben een afwijkende vorm, en dat kan klachten geven.

Bij hereditaire sferocytose hebben je rode bloedcellen niet een normale afgeplatte vorm met een deukje in het midden, maar een bolle, kogelronde vorm. Dat maakt ze kwetsbaar, waardoor ze makkelijker beschadigd raken, en ook kunnen ze hun werk, de gasuitwisseling van zuurstof en kooldioxide, minder goed doen. Die afwijkende rode bloedcellen noemen we sferocyten.

Elke dag ruimen je milt en je lever beschadigde en oude rode bloedcellen op, waarna ze worden afgebroken, dat is normaal. Als je hereditaire sferocytose hebt worden extra veel rode bloedcellen afgebroken, want al die beschadigde sferocyten worden opgeruimd. De verhoogde afbraak van rode bloedcellen noemen we hemolyse. Als reactie hierop gaat je lichaam in een hoog tempo nieuwe rode bloedcellen aanmaken, maar als je lichaam het tempo niet kan bijbenen, krijg je een tekort aan rode bloedcellen, dit noemen we bloedarmoede of anemie. Als je hereditaire sferocytose hebt, heb je dus een hemolytische anemie. Zowel de anemie als de hemolyse kunnen klachten geven.

Andere erfelijke bloedaandoeningen

De erfelijke afwijking hereditaire sferocytose ontstaat door een verandering in je genen (een mutatie), waardoor de opbouw van de celwand (celmembraan) van je rode bloedcellen verandert. Er zijn meer erfelijke bloedaandoeningen waarbij de rode bloedcel een andere vorm heeft of makkelijker kapotgaat dan gewone rode bloedcellen, zoals bijvoorbeeld:

  • Hereditaire elliptocytose
  • Hereditaire pyropoikilocytose
  • Pyruvaatkinase-deficiëntie (PK-deficiëntie)
  • Glucose-6-fosfaat-dehydrogenase-deficiëntie, G6PD-deficiëntie

Tekst: Marloes Vegelin

Revisie: Elise Huisman en Saskia Luijnenburg

Medische animaties: Sara Hekma en Caroline Ruigrok

Film: Paul Enkelaar en Lex Winkler