Juveniele dermatomyositis (JDM)

Dermatomyositis is een auto-immuunziekte waarbij de huid en de spieren chronisch ontstoken zijn. Heel soms doen ook andere organen mee, zoals de longen of het maag-darmkanaal. Door de ontsteking in de huid kunnen huidafwijkingen ontstaan in het gezicht, bij de ellebogen, knieën, enkels, de knokkels van de hand (papels van Gottron) en langs de nagelriemen.

Jeugdreuma e.a.

Onder cyberpoli Jeugdreuma vallen een aantal (systemische) auto-immuunziekten. Juveniele idiopathische artritis (JIA) of jeugdreuma komt het meest voor. Maar ook over juveniele dermatomyositis (JDM), sclerodermie, MCTD, SLE (Systemische Lupus Erythematosus) en systemische vasculitis (bijvoorbeeld Kawasaki, Henoch Schonlein en Wegener) is veel informatie te vinden.

Ga naar de Jeugdreuma e.a. poli

Jeugdreuma e.a.

Zoekresultaten voor "Juveniele dermatomyositis (JDM)" op de Cyberpoli

Jeugdreuma e.a.