Veelgestelde vraag
Welke klachten kunnen kleine kinderen (onder) de twee jaar hebben?

Bij zuigelingen en peuters zijn de luchtwegen kleiner dan bij oudere kinderen, dat spreekt voor zich, maar vaak zijn ze ook in verhouding met het kind zelf klein. Daarom kan een lichte zwelling van de luchtwegwand, door bijvoorbeeld een virusinfectie, al snel leiden tot een te nauwe doorgang van de luchtweg waardoor de ademhaling gaat piepen. Op dat moment hoeft er geen sprake te zijn van astma. De diagnose astma is bij deze groep kinderen dan ook niet gemakkelijk te stellen. Bij jonge kinderen wordt dan ook liever gebruikgemaakt van de onderverdeling in de volgende drie groepen:
• tijdelijk piepen (wheezing), (alleen in de eerste levensjaren, daarna niet meer);
• niet-atopisch (geen aanleg) piepen (vooral uitgelokt door virusinfecties);
• voortdurend piepen (zoals bij astma, waarbij vaak sprake is van atopie (aanleg) en astma bij naaste familieleden).

Bij kinderen onder de twee jaar moet de diagnose astma overwogen worden als de volgende klachten spelen:
• piepen;
• hoesten, vooral ’s nachts;
• benauwdheid (o.a. gebruik van hulpademhalingsspieren);
• te snelle ademhaling;
• een merkbaar effect van medicijnen.

Ook interessant