Veelgestelde vraag
Wat is astma?

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Als je een astma-aanval hebt zijn je luchtwegen vernauwd waardoor je moeilijk kunt ademhalen. De klachten die erbij horen zijn benauwdheid, hoesten en piepen. Bij de ernst van astma wordt gekeken naar de mate waarop de klachten onder controle te krijgen zijn. Als de behandeling goed aanslaat, er in het dagelijks leven nauwelijks klachten en weinig aanvallen zijn, spreek je van goed behandelbaar astma. Ook de longfunctie is dan verbeterd. Aan de andere kant heb je moeilijk behandelbaar astma en therapieresistent astma. Bij deze vormen van astma zijn de klachten niet onder controle te krijgen en zijn er nog steeds veel aanvallen die niet te stoppen zijn met medicijnen. Maar de ernst varieert; er is een hele schaal aan gradaties, en een kind zal niet altijd in dezelfde schaal zitten. In de loop der jaren, bijvoorbeeld onder invloed van de puberteit, kan er geschoven worden naar andere schalen.

Ook interessant