Medisch

Hier vind je alle medische informatie over je aandoening.

Wat is astma? thumbnail

Wat is astma?

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Als je een astma-aanval hebt zijn je luchtwegen vernauwd waardoor je moeilijk kunt ademhalen.

Longen thumbnail

Longen

Om te begrijpen wat astma inhoudt, moet je weten hoe je longen eruitzien en hoe ze werken. Want als je weet hoe alles in elkaar zit, snap je ook beter wat er gebeurt bij een astma–aanval.

Klachten thumbnail

Klachten

De klachten kunnen nogal verschillen. Vooral bij jonge kinderen kan de eerste presentatie anders zijn dan bij oudere kinderen.

Ernst van astma thumbnail

Ernst van astma

Bij de ernst van astma wordt gekeken naar de mate waarop de klachten onder controle te krijgen zijn.

Beïnvloedende factoren astma thumbnail

Beïnvloedende factoren astma

Het ontstaan van astma komt vaak door verschillende factoren. Je kunt bijvoorbeeld een genetische aanleg hebben.

Wat je zelf kan doen? thumbnail

Wat je zelf kan doen?

Misschien weet je al dat bepaalde situaties een aanval van benauwdheid kunnen uitlokken. Een rokerige ruimte of de aanwezigheid van huisdieren of stof.

Behandeling met luchtwegverwijders thumbnail

Behandeling met luchtwegverwijders

Luchtwegverwijders zorgen ervoor dat de lucht gemakkelijker door de luchtwegen kan stromen. Ze werken op het gladde spierweefsel in de wand van de luchtwegen.

Behandeling gericht tegen ontsteking thumbnail

Behandeling gericht tegen ontsteking

Ontstekingsremmende medicijnen zijn inhalatiecorticosteroïden (ICS) en orale corticosteroïden. Deze maken het luchtwegweefsel minder gevoelig voor prikkels en hebben een remmend effect op de gevolgen van allergenen.

Behandeling allergisch astma thumbnail

Behandeling allergisch astma

Een middel dat speciaal bij allergisch, ernstig en moeilijk behandelbaar astma wordt gebruikt, is Xolair (omalizumab).

Moeilijk behandelbaar astma thumbnail

Moeilijk behandelbaar astma

Bij moeilijk behandelbaar astma zijn er, ondanks het op de juiste manier innemen van diverse medicijnen nog steeds klachten.

Behandeling van eczeem thumbnail

Behandeling van eczeem

Eczeem is een lastige aandoening waarbij omgevingsfactoren maar ook emotionele omstandigheden een grote rol spelen. Spanningen kunnen het eczeem bijvoorbeeld weer doen opvlammen.

Behandeling van rhinitis thumbnail

Behandeling van rhinitis

Bij allergische aandoeningen worden de klachten veroorzaakt door het vrijkomen van histamine. Antihistaminica remmen de aanmaak van histamine. Ze zijn vooral effectief bij acute klachten.

Diagnostiek thumbnail

Diagnostiek

Het stellen van de diagnose astma is niet gemakkelijk. Er is geen kant-en-klare test. De diagnose kan gesteld worden aan de hand van klachten en de stoornissen in de werking van de luchtwegen.

Longfunctie onderzoek thumbnail

Longfunctie onderzoek

Hoe moet je uitleggen wat je voelt bij astma? Wat betekent ‘erg benauwd’ of ‘valt wel mee’.

Hoe vaak komt het voor? thumbnail

Hoe vaak komt het voor?

In Nederland heeft 1 van de tien schoolgaande kinderen (10%) astma. Over de hele wereld kampen 5 tot 12% van de kinderen met astma.

Copd thumbnail

Copd

De afkorting COPD staat voor de Engelse term Chronic Obstructive Pulmonary Disease, dat betekent chronische obstructieve longziekte. Als je COPD hebt kun je niet goed uitademen.

Medische informatie Astma thumbnail

Medische informatie Astma

Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Als je een astma-aanval hebt zijn je luchtwegen vernauwd waardoor je moeilijk kunt ademhalen. In Nederland zijn er zo’n 300.000 kinderen met astma. Eén op de tien schoolgaande kinderen (10%) heeft astma. Over de hele wereld is dat 5 tot 12%.