Veelgestelde vraag
Welk effect heeft het gebruik van medicijnen op de lengtegroei?

Er is veel onderzoek gedaan naar de bijwerkingen van inhalatiecorticosteroïden. Maar de lengtegroei kan dus ook beïnvloed worden door de ziekte zelf. Het werkelijke effect van inhalatiecorticosteroïden is daardoor best moeilijk te beoordelen. Inhalatiecorticosteroïden kunnen de groei van een kind negatief beïnvloeden. Of dat ook daadwerkelijk gebeurt, hangt af van meerdere factoren, zoals de totale dosering per dag, de inhalatietechniek, de soort corticosteroïd en de gevoeligheid van de patiënt ervoor. Al deze factoren zijn bepalend voor de hoeveelheid corticosteroïd die uiteindelijk in de bloedbaan en dus ook bij organen en orgaansystemen terechtkomt. Ieder kind zal dus op zijn eigen manier reageren op deze medicatie. Uit onderzoek blijkt dat in de eerste fase na de start met inhalatiecorticosteroïden de groeisnelheid tijdelijk afneemt maar uiteindelijk toch weer bijtrekt. Een negatief effect op de eindlengte lijkt er bij de onderzochte kinderen uiteindelijk niet te zijn. Heel soms duurt de afname van de groeisnelheid langer. Gebruik van inhalatiecorticosteroïden geeft bij kinderen geen verandering in de botdichtheid. Lengtegroei bij kinderen met astma is belangrijk om in de gaten te houden. Het kan wat zeggen over de mate waarin de klachten onder controle zijn én over het effect van inhalatiecorticosteroïden.

Ook interessant

Jouw antwoord nog niet gevonden?

Op de Cyberpoli kan je jouw vraag stellen aan een deskundige!

Stel je vraag

Opvolgende vragen

Andere categorieën