Veelgestelde vraag
Komt ASS nu vaker voor dan vroeger?

In 2014 werd volgens een onderzoek van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) bij 1,9% van de kinderen tussen de vier en twaalf jaar de diagnose ASS gesteld, zij kregen hier ook behandeling voor, en 2,8% van de ouders gaf aan dat hun kind ASS had. Deze toename heeft waarschijnlijk te maken met de bredere bekendheid van ASS, betere herkenning van de kenmerken en goede toegankelijkheid van de zorg. Ook zijn in de DSM-5 de voorwaarden (criteria) voor de diagnose ASS verbreed, waardoor een grotere groep kenmerken erbinnen valt. Het lijkt er dus op dat ASS niet vaker voorkomt dan jaren geleden.

Ook interessant