Consortium

Een aantal Nederlandse onderzoeksinstituten waaronder TNO Food Research, de Nederlandse Coeliakie Vereniging en de industrie hebben zich verenigd in het Coeliac Disease Consortium.

Het Consortium is opgezet door dr. Koning van het Leids Universitair Medisch Centrum, prof.dr. Wijmenga van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en dr. Gillissen van het Wageningen University Research Centre.

Het doel van het Consortium is inzicht te verkrijgen in de factoren die leiden tot de ziekte coeliakie. Dankzij gezamenlijk onderzoek is de kennis over de invloed van immunologie, genetica en omgevingsfactoren bij het ontstaan en het verloop van coeliakie, de laatste jaren sterk vergroot.

Onderzoek


Volgens het Consortium wordt de diagnose coeliakie te veel gemist. Bij ongeveer 85% van de mensen met chronische darmklachten wordt de diagnose verkeerd gesteld, te laat ontdekt of zelfs helemaal gemist. En als de diagnose wel wordt gesteld, hebben de patiënten onvoldoende toegang tot veilige voedingsmiddelen en geen toegang tot gangbare therapie, omdat die er niet is. De missie van het Consortium is dan ook om door middel van wetenschappelijk onderzoek, de kwaliteit van leven van coeliakiepatiënten te verbeteren.