Sclerodermie

Sclerodermie is een auto-immuunziekte die het bindweefsel van je huid of andere organen aantast. De huid wordt stugger, dikker en harder (collageenvorming) door ontstekingen van de kleine bloedvaten. Dat kun je ook krijgen in je maag-darmkanaal, longen, nieren, gewrichten en spieren. Als er meer organen tegelijk meedoen, noemen we dat systemische sclerodermie.

Jeugdreuma e.a.

Onder cyberpoli Jeugdreuma vallen een aantal (systemische) auto-immuunziekten. Juveniele idiopathische artritis (JIA) of jeugdreuma komt het meest voor. Maar ook over juveniele dermatomyositis (JDM), sclerodermie, MCTD, SLE (Systemische Lupus Erythematosus) en systemische vasculitis (bijvoorbeeld Kawasaki, Henoch Schonlein en Wegener) is veel informatie te vinden.

Ga naar de Jeugdreuma e.a. poli

Zoekresultaten voor "Sclerodermie" op de Cyberpoli

Jeugdreuma e.a.