Hoeveel mensen hebben diabetes?

Diabetes komt veel voor. In Nederland zijn er ruim 830.000 mensen met diabetes. De meeste volwassenen hebben diabetes type 2. Het aantal kinderen en jongeren met diabetes in Nederland wordt rond de 6000 geschat. Het merendeel hiervan (90%) heeft diabetes type 1 .

Diabetes bij volwassenen

Diabetes komt veel voor, vooral type 2. In Nederland zijn er ruim 830.000 mensen met diabetes; 90% hiervan heeft type 2, de rest heeft type 1 en een heel klein percentage heeft een andere vorm van diabetes. Er zijn ook veel mensen die wel diabetes hebben, maar bij wie de diagnose nog niet is gesteld. Het werkelijke aantal mensen met diabetes in Nederland ligt dus hoger en wordt geschat op ongeveer één miljoen mensen.

Hoeveel kinderen hebben diabetes?

Het aantal kinderen en jongeren met diabetes in Nederland wordt rond de 6000 geschat. Het merendeel (90%) heeft diabetes type 1 en minder dan 10% heeft diabetes type 2, maar dit laatste aantal lijkt toe te nemen. In de Verenigde Staten hebben veel meer kinderen diabetes type 2 omdat ze veel te dik zijn. Ook in Nederland hebben steeds meer kinderen last van ernstig overgewicht, dus ook hier wordt gevreesd voor een toename van diabetes type 2.

Neemt de ziekte toe?

In de westerse wereld en ook in Nederland krijgen steeds meer mensen diabetes. Er wordt geschat dat er in Nederland over tien jaar nóg een half miljoen mensen met diabetes bijkomen, waardoor in 2025 ongeveer 1,3 miljoen Nederlanders diabetes zullen hebben.

Vijftien jaar geleden kwam diabetes bij kinderen jonger dan vijf jaar bijna niet voor, maar de laatste tien jaar steeds vaker. De patiënten worden dus steeds jonger. Daarnaast is het aantal nieuwe gevallen van diabetes type 1 onder jongeren met Marokkaanse voorouders anderhalf maal zo hoog als bij jongeren met Nederlandse voorouders.