Veelgestelde vraag
Wat zijn de kenmerken van hyperthyreoïdie?

Gejaagdheid, trillen, zweten, gewichtsverlies met toename van eetlust, diarree, toename van de lengtegroei, druk gedrag en tal van andere klachten kunnen het gevolg zijn van een te
snel werkende schildklier. Vaak zie je een zwelling in de hals doordat de schildklier opzwelt
of groeit, wat slikklachten kan geven.

Ook interessant