Veelgestelde vraag
Hebben kinderen met Downsyndroom meer kans op diabetes mellitus type I dan kinderen zonder Downsyndroom?

Kinderen met Downsyndroom hebben meer kans (0,7% ten opzichte van 0,17% bij kinderen zonder Downsyndroom) op dit type diabetes, vooral als ze al een andere auto-immuunaandoening hebben, zoals een te langzaam werkende schildklier (hypothyreoïdie). Bij diabetes is er een te hoog suikergehalte (glucose) in het bloed vanwege afwezigheid van of een tekort aan insuline. Als er geen of nauwelijks aanmaak is van insuline, spreekt men van diabetes mellitus type I. Dit is het meest voorkomende type bij kinderen met Downsyndroom.

Ook interessant