Veelgestelde vraag
Wat is suikerziekte of diabetes mellitus?

Diabetes is onder te verdelen in diabetes mellitus type I of type II. Diabetes mellitus type I (insulineafhankelijke diabetes) is een complexe chronische ziekte die jaarlijks in Nederland bij 500 nieuwe kinderen wordt gediagnosticeerd. Kinderen met Downsyndroom hebben meer kans op dit type diabetes. Bij diabetes mellitus type II is er sprake van ongevoeligheid voor insuline, er wordt dus nog wel insuline aangemaakt. Deze laatste vorm, die vooral voorkomt in combinatie met overgewicht, wordt bij Nederlandse kinderen nog niet vaak gezien.

Ook interessant