Veelgestelde vraag
Wat is chromosomen- en DNA-onderzoek?

Bij een vermoeden van DSD kan chromosomaal onderzoek van het bloed worden gedaan. Een karyotypering geeft het chromosomenpatroon aan; hiermee wordt echter niet de oorzaak van het onduidelijke geslacht en ook niet het geslacht van het kind bepaald, alleen het aantal chromosomen en de geslachtschromosomen (zoals 46,XX of 46,XY óf 45,XO of 47,XXY). Er kan ook een gedetailleerd chromosomenonderzoek (een array onderzoek) worden gedaan, dan wordt gericht gekeken naar een specifieke chromosoomafwijking of een DNA-afwijking.

Ook interessant