Veelgestelde vraag
Hoe vaak en wanneer komt epilepsie voor?

Epilepsie kan op elke leeftijd voorkomen, maar op de kinderleeftijd komt het meestal voor bij zuigelingen en jonge kinderen. Zowel meisjes als jongens kunnen epilepsie hebben. Tussen de tien en twintig jaar zijn er meer meisjes met epilepsie, in alle andere leeftijdsfases meer jongens.
Er zijn veel verschillende vormen van epilepsie, en ook de ernst verschilt. Naar schatting één op de vijftig tot honderd kinderen heeft epileptische aanvallen of heeft ze gehad.

Ook interessant