Veelgestelde vraag: Welke aanvallen lijken epileptisch maar zijn het niet?

Er zijn aanvallen die lijken op een epileptische aanval, maar die niet veroorzaakt worden door epileptische activiteit. Ze hebben dus een andere oorzaak.
Enkele voorbeelden:
 • fladderende bewegingen
 • benigne neonatale slaapmyoclonieën.
 • ‘apparent live threatening event’ (ALTE)
 • Fejermansyndroom
 • voedingsgerelateerde verschijnselen
 • Sandifersyndroom
 • ‘breath holding spells’ (BHS)
  • Aanvallen met blauwverkleuring of ‘blue spells’
  • Aanvallen met bleekheid of ‘white spells’
 • zelfstimulatie-aanvallen
 • tics
 • wegraking of syncope
 • psychogene pseudo-epileptische aanvallen

Relevante medische informatie