Veelgestelde vraag
Wat is bradykinine?

Bradykinine is een stofje dat ervoor kan zorgen dat er gaatjes in je bloedvaten ontstaan, waardoor vocht naar buiten kan lekken.
Bradykinine wordt in een paar stappen aangemaakt in het kininesysteem.
Dit proces kan in gang gezet worden door een prikkel, zoals stress of een infectie, die Factor XII (12) activeert. Geactiveerd Factor XII (= FXIIa) zorgt dat prekallikreïne (PKa) wordt omgezet in kallikreïne (KK). Kallikreïne knipt het peptide bradykinine (BK) los van het hoogmoleculairgewichts-kininogeen (HK).
Bradykinine bindt zich vervolgens aan de bradykininereceptor type 2 (BK-2) waardoor de cellen van het bloedvat uiteenwijken en vocht vanuit het bloedvat naar het omliggende weefsel kan lekken.
Kallikreïne activeert nog meer Factor XII (12) waardoor je nog meer bradykinine aanmaakt.
C1-esteraseremmer kan de aanmaak van bradykinine en daarmee de lekkage remmen door Factor XII en kallikreïne aan zich te binden. De gebonden stoffen worden vervolgens uit je bloed verwijderd en afgebroken in je lever.

Ook interessant