Gegevens Cyberpoli

Relevante documenten ter identificatie Stichting Artsen voor Kinderen

Vestigingsadres: New Yorkstraat 2-8 1175 RD Lijnden

Postadres Postbus 75751 1070 AT Amsterdam

  • KvK-nummer 41266173 (Chamber of commerce number)
  • Stichting Artsen voor Kinderen is een ANBI (algemeen but beogende instelling)
  • RSIN 809354202
  • CBF-keurmerk categorie B
  • Bank: NL 81 ABNA 0504 0739 58 t.n.v. stichting Artsen voor Kinderen
  • Bank: NL 34 INGB 0006 6668 00 t.n.v. stichting Artsen voor Kinderen