Welke geestelijke kenmerken kun je hebben bij het Klinefelter syndroom?

Ook sociaal-emotioneel kunnen jongens en mannen met Klinefelter syndroom zich anders ontwikkelen. Ze hebben moeite met het herkennen van gezichtsuitdrukkingen en signalen.

Ontwikkeling

Veel (50-80%) jongens hebben problemen met de spraak- en taalontwikkeling (dysfasie). Vanwege dyspraxie (het plannen en coördineren van bewegingen) hebben ze vaak last met articuleren. Het taalbegrip is meestal wel goed. Spraak- en taalproblemen kunnen heel frustrerend zijn. Een kind dat zich niet goed kan uiten, kan daardoor boos worden. Ook kunnen ze problemen hebben met het vinden van woorden, het formuleren van zinnen en het vertellen van een verhaal. Veel (ongeveer 75%) jongens hebben ook moeite met lezen, dyslexie komt veel voor. De helft van de jongens heeft ook rekenproblemen. Ze zijn snel afgeleid en hebben een verminderde concentratie.
De grove en fijne motorische ontwikkeling kan vertraagd verlopen. In het eerste levensjaar heeft ongeveer de helft van de jongens last van slappe spieren in de romp (romphypotonie) en een slappe houding. Kinderfysiotherapie kan daarbij helpen. Jonge kinderen hebben vaak een wat afwachtende houding en durven niet zo veel, waardoor de ontwikkeling trager verloopt. Ze zijn vaak ook onhandig vanwege de dyspraxia. Op de lagere schoolleeftijd wordt de achterstand vaak zichtbaar.

Gedrag

Ook sociaal-emotioneel kunnen jongens en mannen met Klinefelter syndroom zich anders ontwikkelen. Ze hebben moeite met het herkennen van gezichtsuitdrukkingen en signalen. Ook kunnen ze hun eigen gevoelens niet goed herkennen en uiten (net als bij een autistische stoornis). Niet iedereen heeft er evenveel last van. Sommigen hebben veel moeite met het verwerken van sociaal- emotionele informatie en anderen helemaal niet.

In het dagelijks leven kan dat betekenen dat een kind moeilijk vrienden maakt, dat het moeite kost om lichaamstaal en grapjes te begrijpen of om ‘tussen de regels door te lezen’. Het omgaan met anderen kost dus moeite en verloopt niet altijd goed. Hierdoor kunnen kinderen een laag zelfbeeld ontwikkelen, zich ongemakkelijk voelen, faalangstig worden en zich terugtrekken. Als ze ook nog lichamelijke klachten hebben zoals lusteloosheid, spierzwakte, slechte motorische ontwikkeling en een gebrek aan mannelijke kenmerken, kan het kind flink vastlopen. Depressies, psychoses, schizofrenie en autistische stoornissen komen bij jongens en mannen met Klinefelter syndroom vaker voor. Psychologische en psychiatrische hulp kan dan helpen.

Intelligentie

De intelligentie verschilt van persoon tot persoon, net als bij iedereen. Bij jongens met Klinefelter syndroom kan de intelligentie varieren van gemiddeld tot mentale geretardeerd. Wel is de performale (rekenen en handelen/doen) intelligentie vaak sterker dan de verbale (taal) intelligentie.

Zintuigen

Scheel zien (strabismus) komt geregeld voor bij jongens met Klinefelter syndroom. Het is daarom belangrijk om regelmatig naar de oogarts of orthoptiste te gaan voor controle.