Kenmerken en behandeling per leeftijdscategorie

Overzicht van symptomen, problemen en acties per leeftijdscategorie

Geboorte

Mogelijke symptomen of problemenActies
Eén of meer aangeboren afwijkingen zoals
  • palatoschisis,
  • hartafwijking (vooral aortastenose),
  • hypospadie,
  • cryptorchisme (niet ingedaalde testes).
Aanvullend onderzoek, verwijzing naar specialist en klinisch geneticus.
Te klein geslachtsdeel (micropenis).Behandeling met testosteron onder begeleiding van kinderarts-
endocrinoloog.

0 - 1 jaar

Mogelijke symptomen of problemenActies
Lichte achterstand in motorische ontwikkeling (zowel grove als fijne motoriek).

Neiging tot romphypotonie.

Voorkeursstand van het hoofd waardoor een afgeplatte schedel kan ontstaan.

Rustige afwachtende baby’s.
Verwijzing naar kinderfysiotherapeut.
Vaker scheelzien (strabisme).Verwijzing naar oogarts en orthoptist.

1 - 4 jaar

Mogelijke symptomen of problemenActies
Moeite met het plannen van handelingen (motore dyspraxie), waardoor vaak passief en onhandig.Verwijzing naar kinderfysiotherapeut.
Spraak-, taal- en ontwikkelingsachterstand, vooral vanwege dyspraxie. Eerste woordjes met 18-24 maanden.

Articulatieproblemen.
Logopedische begeleiding bij achterblijvende spraak- en taalontwikkeling.

Bij ernstige communicatieproblemen kan het aanleren van gebarentaal en/of gebruik van picto-taal in de peuterleeftijd zeer nuttig zijn.
Gehoorstoornissen door regelmatige bovenste luchtwegeninfecties en middenoorontsteking.Verwijzing naar KNO-arts en/of audioloog.
Plotseling agressieve buien.

Meestal aanhankelijk, opvallend zoeken naar genegenheid.
Uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek op jonge leeftijd.
Toename lengtegroei.Aanvullend onderzoek en controle op groei door schoolarts en kinderarts.

4 tot 11 jaar

Mogelijke symptomen of problemenActies
Woordvindproblemen, moeite met het formuleren van zinnen en het vertellen van een verhaal.

Dyslexie.

Moeite met auditieve informatieverwerking.
Begeleiding op de basisschool met remedial teaching en ondersteunend materiaal.

Speciaal onderwijs wanneer begeleiding en aanpassingen in basisonderwijs niet voldoen.
Moeite met rekenen.

Verminderde concentratie en snel afgeleid.

Matig korte termijn geheugen.
Begeleiding op de basisschool met remedial teaching, aanpassen werkomgeving en ondersteunend materiaal.

Speciaal onderwijs wanneer begeleiding en aanpassingen in basisonderwijs niet voldoen.
Moeite met het maken van vrienden en het onderhouden van contacten.

Teruggetrokken gedrag, moeite met veranderingen en faalangstig.

Grappen of woordspelingen worden slecht begrepen, woorden worden letterlijk genomen.
Uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek.

Begeleiding en training van sociale vaardigheden.
Minder handig en bekwaam in het beoefenen van sport. Deelname aan sport en lichaamsbeweging stimuleren.
Verdere toename lengtegroei.

Klein blijvende testes en soms cryptorchisme.

Hypogonadisme met testiculair falen en testosterontekort met de daarbij behorende symptomen (zie tabel testosterontekort).
Behandeling met testosteron onder begeleiding van kinderarts-endocrinoloog.

Tienerleeftijd

Mogelijke symptomen of problemenActies
Moeite met het maken van vrienden en het onderhouden van contacten.

Teruggetrokken gedrag, moeite met veranderingen en faalangstig.

Grappen of woordspelingen worden slecht begrepen, woorden worden letterlijk genomen.

Verlaagd zelfbeeld en somberheid. Gepest worden.

Lusteloosheid, sneller vermoeid en verminderde spierkracht.

Psychiatrische symptomen en beelden zoals depressie, aan autisme verwante stoornissen en psychose.
Uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek en behandeling.

Begeleiding en training van sociale vaardigheden.
Leerproblemen zoals dyslexie, rekenproblemen, concentratieproblemen.Begeleiding op voortgezet onderwijs met remedial teaching, aanpassen werkomgeving en ondersteunend materiaal.
Verdere toename lengtegroei en eindlengte.

Klein blijvende testes en soms cryptorchisme.

Hypogonadisme met testiculair falen en testosterontekort met de daarbij behorende symptomen (zie tabel testosterontekort).

Lusteloosheid, sneller vermoeid en verminderde spierkracht.
Behandeling met testosteron onder begeleiding van kinderarts-endocrinoloog.

Verwijzing naar plastische chirurg, voor testiculaire implantaten of verwijderen gynaecomastie.

Volwassen leeftijd

Mogelijke symptomen of problemenActies
Moeite met het maken van vrienden en het onderhouden van contacten.

Teruggetrokken gedrag, moeite met veranderingen en faalangstig.

Grappen of woordspelingen worden slecht begrepen, woorden worden letterlijk genomen.

Verlaagd zelfbeeld en somberheid. Gepest worden.

Psychiatrische symptomen en beelden, zoals depressie, aan autisme verwante stoornissen en psychose.
Uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek en behandeling.

Begeleiding en training van sociale vaardigheden.
Hypogonadisme met testiculair falen en testosterontekort met de daarbij behorende symptomen (zie tabel testosterontekort).

Lusteloosheid, sneller vermoeid en verminderde spierkracht.
Behandeling met testosteron onder begeleiding van endocrinoloog.

Verwijzing naar plastische chirurg, voor testiculaire implantaten of verwijderen gynaecomastie.
Onvruchtbaarheid.Verwijzing fertiliteitspolikliniek.
Overgewicht, diabetes mellitus, hypothyreoidie, verhoogd cholesterol en verminderde botdichtheid of osteoporose.Verwijzing naar internist en cardioloog.
Kans op borstkanker.Verwijzing naar chirurg.