Wat is de oorzaak?

Het Klinefelter syndroom ontstaat als er een extra X-chromosoom wordt doorgegeven. Dan krijg je een kind met 47, XXY.

De meeste mensen hebben 46 (23 paar) chromosomen, waaronder twee geslachtschromosomen. Van je moeder krijg je 22 autosomen en één geslachtschromosoom (een X-chromosoom) en van je vader 22 autosomen en één geslachtschromosoom (een X- of een Y-chromosoom). Als een man en vrouw allebei het X-chromosoom doorgeven, dan ontstaat er meestal een meisje. Dit wordt weergegeven als 46, XX. Als de vader het Y-chromosoom doorgeeft en de moeder het X-chromosoom, dan ontstaat er meestal een jongen. Dit wordt weergegeven als 46, XY.

Het Klinefelter syndroom ontstaat als er een extra X-chromosoom wordt doorgegeven. Dan krijg je een kind met 47, XXY in plaats van 46, XY. Dat kan van de moeder komen (50 á 60%) of van de vader.

Er bestaat ook een mozaïek Klinefelter syndroom. Dan hebben niet álle lichaamscellen een 47, XXY-opmaak. Er zijn ook lichaamscellen met 46, XY. Dit komt in ongeveer 10% van de gevallen voor. De kenmerken kunnen minder duidelijk zijn en er kan een beetje spermaproductie zijn. Meer dan twee X-chromosomen is ook mogelijk, maar dan heet het eigenlijk geen Klinefelter syndroom meer. Mogelijk zijn 47, XXY/ 48, XXXY mozaïek of 48, XXXY of 49, XXXXY.