Veelgestelde vraag
Wat gebeurt in derde fase van de embryonale ontwikkeling (tijdens de zwangerschap) van je nieren?

De metanefros ontwikkelt zich vanaf de vierde week van de zwangerschap, en werkt vanaf de negende week. Belangrijk voor de uiteindelijke ontwikkeling van je nieren zijn:
1 de twee ureterknoppen die vanuit de cloaca naar boven groeien. Ze vormen je ureter, pelvis renalis, calices en je verzamelbuisjes.
2 de mesodermcellen waaruit de nefronen ontstaan. Nefronen zijn microscopisch kleine eenheden die bloed filteren en urine produceren. Elke nier bevat ongeveer een miljoen nefronen.

Nefronen ontstaan aan de schorskant van je nier. De top van je ureterknop stuurt een signaal (door een stofje) naar je groeiende nier waardoor nieuwe nefronen ontstaan. Hoeveel dat er zijn, hangt af van het aantal vertakkingen aan de top van je ureterknop.

Ook interessant