Veelgestelde vraag
Wat is nierdysplasie en welke klachten kan dit geven?

Bij dysplastische nieren zijn de schors en het merg niet goed ontwikkeld. Je kunt het krijgen als de afvloeiing van urine niet goed verloopt. Als er urine in je nier achterblijft, komen de nefronen in de verdrukking. Er ontstaat littekenweefsel waar eigenlijk nefronen zouden moeten zitten. Je kunt ook nierdysplasie hebben zonder problemen met de afvloeiing.

Als beide nieren niet goed zijn aangelegd (nierdysplasie beiderzijds) kunnen de nieren in het begin nog wel voldoende werken, maar de kans dat je nierinsufficiëntie krijgt is erg groot. Er is geen behandeling die de nierdysplasie kan herstellen.
Kinderen bij wie één nier niet goed werkt (eenzijdige nier-dysplasie) hebben daar hun hele leven geen last van. Wel wordt voor alle zekerheid de urine op eiwit gecontroleerd, naast de nierfunctie en de bloeddruk

Ook interessant

Jouw antwoord nog niet gevonden?

Op de Cyberpoli kan je jouw vraag stellen aan een deskundige!

Stel je vraag

Opvolgende vragen

Andere categorieën