Veelgestelde vraag
Wat is dialyse precies?

Bij dialyse geeft je bloed overtollige stoffen af aan een spoelvloeistof, ook wel dialysevloeistof (dialysaat) genaamd. Tussen je bloed en de dialysevloeistof zit een vlies (membraam), dit is half doorlaatbaar, zodat de stoffen die uit je bloed moeten erdoor kunnen. Via het principe van diffusie en osmose (stofjes in een vloeistof bewegen van een plaats waar de concentratie hoog is naar een plaats waar de concentratie laag is) gaan de zouten, mineralen en afvalstoffen uit je bloed, door de membraan heen naar de dialysevloeistof, totdat er een evenwicht is bereikt en de concentratie in het bloed even hoog is als in de vloeistof. Met behulp van convectie of ultrafiltratie (onder hoge druk wordt vocht door de membraan naar de dialysevloeistof geleid) wordt overtollig vocht afgevoerd. Dan kan de dialysevloeistof (ook wel badwater genaamd) worden weggegooid. Je afvalstoffen zijn dan op een kunstmatige manier verwijderd.

Ook interessant