Veelgestelde vraag: Hoe wordt de diagnose sikkelcelziekte gesteld?

De diagnose SCZ kan gesteld worden op verschillende manieren; met de hielprikscreening, door antenataal genetisch onderzoek of door genetisch familieonderzoek of door bloedonderzoek bij de patiënt zelf.