Veelgestelde vraag
Kan je sikkelcelziekte ook met een bloedtest aantonen?

Ja dat kan. Er bestaan twee testen. Met de eerste test die op alle leeftijden kan worden gedaan wordt een stofje (natriumbisulfiet ) aan het bloed toegevoegd. Als er HbS aanwezig is vormen zich na dertig minuten sikkelcellen die zichtbaar zijn onder de microscoop. De test zegt niets over de hoeveelheid aanwezig HbS. M.a.w. de test is positief als je sikkelcelziekte hebt, maar ook als je drager bent.
De tweede test kan alleen maar gedaan bij kinderen ouder dan 6 maanden. Vóór deze leeftijd is de hoeveelheid HbS vaak te laag, omdat er meer dan 20% HbS aanwezig moet zijn om de test afwijkend te laten zijn. Ook deze test zegt niets over de hoeveelheid aanwezig HbS. Als de test positief is kan je zowel drager zijn van sikkelcelziekte of sikkelcelziekte hebben.

Ook interessant