Medisch

Hier vind je alle medische informatie over je aandoening.

Wat is sikkelcelziekte? thumbnail

Wat is sikkelcelziekte?

Sikkelcelziekte is een erfelijke bloedziekte die veroorzaakt wordt door een afwijkende bouw van het hemoglobine in de rode bloedcel. Hemoglobine is een eiwit dat in de rode bloedcel zit. Het is belangrijk voor het zuurstoftransport in je lichaam.

Genetische achtergrond van Sikkelcelziekte thumbnail

Genetische achtergrond van Sikkelcelziekte

Sikkelcelziekte is een erfelijke ziekte. Het erfelijk materiaal (het DNA) bevindt zich op de chromosomen.

Hoe vaak komt het voor? thumbnail

Hoe vaak komt het voor?

Sikkelcelziekte komt overal voor, maar voornamelijk in Afrika en de landen waar veel mensen wonen die oorspronkelijk uit Afrika komen. Vooral uit gebieden waar al van oudsher malaria heerst.

Welke problemen veroorzaakt hemoglobine S? thumbnail

Welke problemen veroorzaakt hemoglobine S?

De problemen die kunnen ontstaan bij sikkelcelziekte worden niet alleen veroorzaakt door de sikkelcellen, ook de veranderde werking van de bloedvaatwand speelt een rol.

Waar kun je last van hebben? thumbnail

Waar kun je last van hebben?

Hoeveel klachten je hebt verschilt van persoon tot persoon. Omdat de klachten afhankelijk zijn van verschillende factoren zoals: het type sikkelcelziekte, hoe erg je bloedarmoede is, of de afbraak van rode bloedcellen, hoe vaak je een sikkelcelcrisis hebt of infecties, en hoe ernstig die zijn.

Wat kun je er aan doen? thumbnail

Wat kun je er aan doen?

Naast verschillende behandelingsmogelijkheden, is een gezonde leefwijze van belang, vooral als je sikkelcelziekte hebt. Als je gezond leeft kan je lichaam een goede conditie opbouwen. Gezonde voeding, veel drinken, op tijd naar bed en sporten helpen hieraan mee.

De diagnose thumbnail

De diagnose

De diagnose sikkelcelziekte kan gesteld worden op verschillende manieren; met de hielprikscreening vlak na de geboorte, door antenataal genetisch onderzoek of door genetisch familieonderzoek of door bloedonderzoek bij de patiënt zelf.

Sikkelcelziekte op reis thumbnail

Sikkelcelziekte op reis

Waar moet je aan denken als je op reis gaat?

Samenstelling bloed thumbnail

Samenstelling bloed

Bloed is het transportsysteem van je lichaam. Het stroomt door je hele lichaam en zorgt voor de aan- en afvoer van stoffen.

Bloedsomloop thumbnail

Bloedsomloop

Om je lichaam te voorzien van zuurstof en voedingsstoffen en om stoffen af te voeren, moet je bloed voortdurend blijven stromen. Het pompen van je hart zorgt daarvoor. We noemen dit de bloedsomloop.

Functie van het bloed thumbnail

Functie van het bloed

Bloed bestaat uit rode bloedcellen, verschillende soorten witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Ze hebben allemaal een eigen functie.

Hematopoëse thumbnail

Hematopoëse

Bloedcellen hebben een beperkte levensduur. Rode bloedcellen leven 't langst, ongeveer vier maanden. Witte bloedcellen leven gemiddeld enkele dagen en bloedplaatjes zo’n acht tot tien dagen.

Bloedgroepen thumbnail

Bloedgroepen

Ieder mens heeft bloed van een bepaalde bloedgroep. Ook jij.